Skip to main content

Privatlivspolitik for Tønder Badmintonklub

23.maj 2018
Tønder Badmintonklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne for-mål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Tønder Badmintonklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Tønder Badmintonklub
Adresse: formand Niels Storgaard
CVR: 26020646
Telefonnr.: 40319514
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • E-mailadresser
 • Indmeldelsesdato
 • Fødselsdato
  ( egne og evt. forældres telefonnumre og mailadresser. )

2) Oplysninger om ledere og trænere:

- Almindelige personoplysninger og kontaktoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresser
 • Indmeldelsesdato
 • Fødselsår

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

1) Medlemsoplysninger:

 • CPR nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneat-test
 • Når svar kommer retur fra Det centrale Kriminalregister, udleveres bilaget til de respektive trænere.

Her indsamler vi oplysninger fra

 • Medlemmer, instruktører, forældre.

Almindelige personoplysninger
Ved indmeldelse, eller når vi spørger medlemmet.

Ved Instruktører/trænere
Yderligere personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse
Får vi ved personlig kontakt.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

1) Medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven